Android CRM апликација ULTIMA Distribution Mobile


ULTIMA Distribution Mobile Android – мобилна апликација наменета за компании чија дејност е продажба и дистрибуција на стока или услуги, модул наменет за собирање на податоци од терен.

Апликацијата овозможува брзо и лесно управување со податоци за клиенти – контактни информации, следење на комерцијални активности, посета, нарачка и продажба на терен. Податоците се превземаат и испраќаат кон централна база во реално време преку безбеден и брз канал на комуникација.
Системот овозможува поврзување со мобилна фискална каса и матричен принтер за инсталации во возило.

  • Android апликација за мобилен уред
  • Нема потреба од скапи робусни уреди
  • Поврзување со фискална каса и принтер
  • Креирање на документи
  • Генерирање на извештаи
  • Користење на рути
  • GPS лоцирање на креиран документ
  • Поврзување со ЕРП систем

Системот е составен од веб и мобилна апликација. Веб апликацијате се користи за администрација на системот и корисниците, креирање и преглед на прашалници.

Android мобилнате апликација на корисниците им овозможува работа во реално време со централна база на податоци, комуникација со фискален уреди и/или матричен печатар, креирање на документи (Посета, Нарачка, Фактура, Прашалник, Испратница, Повратница и др.), прегледи и извештаи за комитент или свои активности (Остварен таргет, топ продажби, посети, креирани документи и др.

1,240 ден

SHOPPING CART

close