Софтвер за попис ULTIMA Inventory


Не постои поедноставен начин за реализирање на попис во вашата компанија, продавница, магацин. Веб-апликација на која можете да и пристапите во секое време и од секоја локација. Олеснете си ја работата користејќи го софтверот за креирање и управување со попис.

Android mobile app. Внесувајте податоци преку вашиот Андроид телефон. За да биде уште поедноставно ја овозможивме функцијата за скенирање на баркодови, преку камерата на вашиот телефон. Веќе немате потреба од набавка на дополнителни специјални скенери или рачни компјутери.

  • Web апликација за администрација
  • Импорт/Експорт на податоци преку excel
  • Android апликација за мобилен уред
  • Нема потреба од скапи робусни уреди
  • Материјален попис
  • Попис на основни средства
  • Доживотна надградба на нови верзи

Месечен надомест за користење на мобилна лиценца изнесува 1,240.00 денари + ДДВ

3,000 ден

SHOPPING CART

close